Svolders substansvärde 2008-07-04

Svolders substansvärde minskade med 4 kronor per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 4 juli var 65 kr per aktie.

Detta var 4 kronor lägre jämfört med föregående fredag.Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 11 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 23 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 52,50 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 19 procent.


PDF