Svolders substansvärde 2008-02-08

Svolders substansvärde minskade med 3 kr per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 8 februari var 63 kr per aktie.

Detta var 3 kronor lägre jämfört med föregående fredag.Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 13 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 13 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 53,25 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 16 procent.