Svolders substansvärde 2007-11-09

Svolders substansvärde minskade med 3 kr per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 9 november var 85 kr per aktie.

Detta var 3 kronor lägre jämfört med föregående fredag.Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders substansvärde minskat med 4 procent.

Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 8 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 82,75 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 3 procent.

PDF