Svolders substansvärde 2007-10-19

Svolders substansvärde minskade med 3 kr per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 19 oktober var 90 kr per aktie.

Detta var 3 kronor lägre jämfört med föregående fredag.Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders substansvärde ökat med 2 procent.

Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 3 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 85,75 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 5 procent.

PDF