Svolders substansvärde 2007-09-14

Svolders substansvärde minskade med 1 kr per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 14 september var 90 kr per aktie.

Detta var 1 krona lägre jämfört med föregående fredag.Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders substansvärde ökat med 2 procent.

Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 3 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 80,00 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 11 procent.


PDF