Svolders substansvärde 2007-08-10

Svolders substansvärde minskade med 6 kr per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 10 augusti var 89 kr per aktie.

Detta var 6 kronor lägre jämfört med föregående fredag.Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders substansvärde ökat med 1 procent.

Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 3 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 75,75 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 15 procent.

PDF