Svolders niomånadersrapport

DELÅRSRAPPORT 3

1998 -1999
(1/9 1998 – 31/5 1999, 9 månader)

Svolder AB (publ) är ett rent investmentbolag som placerar i svenska noterade
småbolagsaktier med börsvärden om ca 150 – 5.400 MSEK. Svolders A- och B-
aktier noteras på Stockholms Fondbörs OTC-lista.

* Svolders substansvärde per den 31 maj 1999 var 899 MSEK, motsvarande 140
SEK/aktie. Substans-värdet den 4 juni uppgick till 141 SEK/aktie.

* Under rapportperioden (9 mån) ökade substans-värdet med 3,3%, inkl lämnad
utdelning om 8,50 SEK/aktie. Bolagets jämförelseindex CSX steg under
motsvarande period med 4,8%.

* Bolagets B-aktie noterades på balansdagen till 134 SEK som senaste
betalkurs, vilket ger ett totalt börs-värde om 858 MSEK. Börsvärdet, inklusive
lämnad utdelning, sjönk under rapportperioden med 1,7%.
Investmentbolagsrabatten var på balansdagen 5%.

* Rapportperiodens resultat efter skatt var 24,6 (146,4)MSEK. Vinsten per
aktie var därmed 3,84 (22,88) SEK. Realisationsvinster netto var 1,9 (138,7)
MSEK. Portföljens marknadsvärde översteg bokfört värde med 50,7 (172) MSEK.

* Aktiens totalavkastning (värdeförändring + utdelning)var under den senaste
tolvmånadersperioden -6,2% och motsvarande substansvärdeförändring -9,4%. CSX
sjönk, exklusive underliggande utdelningar, med 14,1%.

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/06/11/19990611BIT00340/bit0001.pdf Hela rapporten


PDF