SVOLDERS DELÅRSRAPPORT I 2017/2018

Aktuell rapportperiod: 1 september – 30 november 2017 (3 mån)

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån)
– Periodens redovisade resultat var -44,2 (83,1) MSEK, motsvarande -3,40 (6,50) SEK per aktie.
– Substansvärdet minskade 1,6%, inklusive reinvesterad utdelning, till 213,00 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 2,8%, inklusive reinvesterad utdelning, till 209,00 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index ökade 1,9%.
– Utdelning om 41,6 MSEK, motsvarande 3,25 SEK per aktie, utbetalades under perioden.
 
– På balansdagen var substansvärderabatten för B-aktien 1,9%, samtidigt som A-aktien handlades med en premie om 20,2%.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+Positiva: Nolato, Troax och Saab
-Negativa: GARO, Serneke och Nordic Waterproofing

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+Ökat: Nobina, FM Mattsson Mora och GARO
-Minskat: Klövern och Troax

8 december 2017
Substansvärdet var 212 SEK/aktie och aktiekursen 205,50 SEK.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF