SVOLDERS DELÅRSRAPPORT I 2016/2017

Aktuell rapportperiod: 1 september – 30 november 2016 (3 mån)

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån)
– Periodens redovisade resultat var 83,1 (239,6) MSEK, motsvarande 6,50 (18,70) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 3,8%, inklusive reinvesterad utdelning, till 174,20 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 16,3%, inklusive reinvesterad utdelning, till 184,50 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index sjönk 1,6%
– Substansvärdepremien på balansdagen uppgick till 6,0%.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+Positiva: Boule Diagnostics, Saab och SSAB
-Negativa: Klövern och GARO

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+Ökat: Mekonomen, JM och Serneke
-Minskat: Oriflame och SSAB

9 december 2016
Substansvärdet var 177 SEK/aktie och aktiekursen 174,00 SEK.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF