SVOLDERS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015/2016

1 september 2015 – 31 augusti 2016

UTFALL VERKSAMHETSÅRET 2015/2016 (12 MÅN)

– Periodens redovisade resultat var 739,5 (190,4) MSEK, motsvarande 57,80 (14,90) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 50,9%, inklusive reinvesterad utdelning, till 170,50 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 58,9%, inklusive reinvesterad utdelning, till 161,00 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index (CSRX) steg 25,0%.
– SIX Return Index (SIXRX) steg 5,9%
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 5,6%.
– Utdelningsförslag 2,75 (2,50) SEK per aktie.
 

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
+Positiva: Troax, Magnolia Bostad och GARO
-Negativa: Bong och AGES Industri

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
+Ökat: Klövern, Scandic Hotels och GARO 
-Minskat: Unibet, Proact och KappAhl

Substansvärdet den 16 september 2016 var 171 SEK per aktie och aktiekursen 173,00 SEK.

Årsstämman hålls den 15 november 2016.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF