Svolders årsredovisning 2017/2018 publiceras

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2017/2018 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras i början av nästa vecka till de aktieägare samt prenumeranter som begärt det.

Stockholm 2018-10-24
SVOLDER AB (publ)

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF