Svolder har förvärvat aktier i Frontec AB

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag köpt 31 600 aktier i Frontec, vilket innebär att

Svolders innehav nu utgörs av 1 434 600 aktier, motsvarande 5,0 % av
aktiekapital och 2,4% av röster i Frontec AB.

Stockholm den 10 december 1999
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/12/10/19991210BIT00440/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/12/10/19991210BIT00440/bit0002.pdf


PDF PDF