Svolder – Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag genom utlåning minskat sitt aktieinnehav i AcadeMedia
AB med 120 000 B-aktier. Utlåningen har genomförts för att underlätta
genomförandet av den riktade nyemissionen om 100 MSEK i AcadeMedia som
presenterades den 10 februari 2000.

Utöver dessa aktier utgörs Svolders aktieinnehav i AcadeMedia AB av 70 800
B-aktier, motsvarande 2,2 procent av aktiekapitalet och 1,4 procent av
röster i bolaget.

Stockholm den 15 februari 2000
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/02/15/20000215BIT01010/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/02/15/20000215BIT01010/bit0002.pdf


PDF PDF