Svolder: Flaggningsmeddelande Beijer Electronics

Svolder AB (publ) har den 31 augusti 2012 sålt 100 000 aktier i Beijer Electronics AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 900 000 B-aktier, vilket utgör 4,75 procent av aktiekapitalet och rösterna i Beijer Electronics AB (publ).

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF