Svolder antar inte erbjudandet på Graphium

SVOLDER ANTAR INTE ERBJUDANDET PÅ GRAPHIUM

Styrelsen för Svolder AB har idag behandlat Argynnis Industrier ABs erbjudande
till aktieägarna i Graphium. Svolder har därvid beslutat – med nu känd
information – att ej anta erbjudandet om 90 kr per aktie. Styrelsens
ordförande Johan Rapp har på grund av jäv ej deltagit i detta beslut eller
dess behandling.

Skälen bakom Svolders beslut utgörs huvudsakligen av att:

* den av styrelsen beställda värderingen från Deloitte & Touche, vilken
bedömer Graphiums värde till 102-117 kr per aktie (ultimo april),

* Graphiums styrelse uttalat att denna värdering återspeglar ett korrekt
långsiktigt värde på bolaget

* Graphium Cards starka marknadsposition på den mycket expansiva marknaden
för bl a kontantkort till mobiltelefoner inte tillräckligt återspeglas i
erbjudandet.

Stockholm den 11 juni 1999
SVOLDER AB (publ)

Styrelsen

Frågor med anledning av detta pressmeddelande kan ställas till vd Ulf
Hedlundh,
08-440 37 70 alternativt 070-940 37 73.

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/06/11/19990611BIT00420/bit0001.pdf
http://www.bit.se/bitonline/1999/06/11/19990611BIT00420/bit0002.doc


PDF PDF