Substansvärde 2010-12-30: 85 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Under kalenderåret 2010 ökade Svolders substansvärde, inklusive återlagd utdelning, med 35 procent. Detta var 4 procentenheter bättre än det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX som under motsvarande period steg 31 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 69,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 18 procent.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF