Substansvärde 2010-11-19: 75 SEK/aktie (exkl. utdelning om 4,00 SEK)

Svolders substansvärde minskade med 3 SEK/aktie föregående vecka, vilket inkluderar utdelningen om 4,00 SEK/aktie som avskiljdes den 18 november.

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde, inklusive återlagd utdelning, ökat med 21 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 19 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 65,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 13 procent.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF