Substansvärde 2010-02-26: 72 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 72 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 9 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 1 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 59,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 17 procent.


PDF