Substansvärde 2009-09-25: 62 SEK/aktie

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders substansvärde ökat med 64 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 53 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 56,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 9 procent.


PDF