Substansvärde 2009-08-28: 59 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders substansvärde ökat med 56 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 48 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 54,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 9 procent.


PDF