Substansvärde 2009-07-10: 53 SEK/aktie

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders substansvärde ökat med 40 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 23 procent.

Senaste köpkurs för Svolders B-aktie var 48,20 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 9 procent


PDF