Presskommuniké

PRESSKOMMUNIKÉ

Beslut

Vid ordinarie bolagsstämma i Svolder AB (publ) den 19 november 2002
fastställdes styrelsens förslag om utdelning till 2,25 SEK/aktie för
verksamhetsåret 2001/02. Som avstämningsdag beslutades den 22 november
2002, vilket medför att utdelningen be-räknas att utbetalas från VPC den
27 november 2002.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Håkan Bohlin, Mats Guldbrand,
Ulf Hedlundh, Eric Hielte, Karin Kronstam och MatsOla Palm. Vid
efterföljande styrelsemöte omvaldes MatsOla Palm till styrelsens
ordförande.

Nästa rapport

Verksamhetsåret 2002/03 års första delårsrapport, avseende perioden 1
september –
30 november, kommer att offentliggöras den 18 december 2002.

Stockholm den 19 november 2002

STYRELSEN

Frågor med anledning av denna presskommuniké kan ställas till
VD Ulf Hedlundh, telefon 08-440 37 70.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/20/20021120BIT00100/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/20/20021120BIT00100/wkr0002.pdf


PDF PDF