Presskommuniké

PRESSKOMMUNIKÉ

Beslut

Vid ordinarie bolagsstämma i Svolder AB (publ) den 19 november 2003
fastställdes styrelsens förslag om utdelning till 2,25 SEK/aktie för
verksamhetsåret 2002/03. Som avstämningsdag beslutades den 24 november
2003, vilket medför att utdelningen beräknas utbetalas genom VPC den 27
november 2003.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Håkan Bohlin, Mats Guldbrand,
Ulf Hedlundh, Eric Hielte, Karin Kronstam och MatsOla Palm. Vid
efterföljande styrelsemöte omvaldes MatsOla Palm till styrelsens
ordförande.

Till ordinarie revisorer omvaldes George Pettersson och nyvaldes Helene
Willberg. Till revisorssuppleanter nyvaldes Fredrik Westin och Bernhard
Öhrn. Samtliga valda är auktoriserade revisorer, anställda vid KPMG
Bohlins AB.

Nästa rapport

Den första delårsrapporten för verksamhetsåret 2003/04, avseende
perioden 1 september – 30 november, kommer att offentliggöras den 15
december 2003.

Stockholm den 19 november 2003

STYRELSEN

Frågor med anledning av denna presskommuniké kan ställas till VD Ulf
Hedlundh, telefon 08-440 37 70.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/20/20031120BIT00070/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/20/20031120BIT00070/wkr0002.pdf


PDF PDF