Institutioner investerar i AcadeMedia

Institutioner investerar i AcadeMedia

Svolder har förvärvat 150.000 aktier i e-learning företaget AcadeMedia AB
vilket representerar 5,8% av antalet aktier och 3,0% av rösterna. Ytterligare
förvaltare har förvärvat 75.000 aktier.

Säljare av aktierna är Traction som minskar sitt innehav med 210.000 aktier
och därefter innehar 882.997 aktier representerande 34,0% av antalet aktier
och 35,7% av rösterna i AcadeMedia. Traction, som är ett aktivt
riskkapitalbolag, gör försäljningen för att åstadkomma en balanserad
ägarstruktur i AcadeMedia.

AcadeMedias VD Jörgen Bladh minskar sitt ägande med 15.000 aktier och innehar
därefter, direkt och indirekt, 78.400 aktier motsvarande 3,0% av antalet
aktier och 7,9% av rösterna. Försäljningen har skett för att amortera VD´s
privata belåning av sin aktieinvestering i AcadeMedia.

För mer information, kontakta

Ulf Hedlundh, Svolder, tel 08 – 440 37 70
Jörgen Bladh, AcadeMedia, tel 08 – 671 09 70
Bengt Stillström, Traction, tel 08 – 506 289 00

AcadeMedia är ett Internetföretag som fokuserar på e-Learning. Dotterbolaget
MacMeckarna bedriver utbildning inom ny media- och informationsteknik genom
bland annat landets största yrkeshögskola Masters of Media. Dotterbolaget
Gravity erbjuder interaktiv kompetensöverföring och producerar
utbildningssystem på främst intranät, Internet och CD-ROM/DVD. AcadeMedia är
noterat på SBI-listan och har drygt 160 anställda.

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/12/03/19991203BIT00510/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/12/03/19991203BIT00510/bit0002.pdf


PDF PDF