INFORMATIONSTILLFÄLLEN UNDER 2010

Uppdaterad finansiell kalender för verksamhetsåret 2009/2010

VERKSAMHETSÅRET 2009/2010
Delårsrapport II, 6 månader 2009/2010: 18 mars 2010
Delårsrapport III, 9 månader 2009/2010: 18 juni 2010
Bokslutskommuniké, 12 månader 2009/2010: 22 september 2010
Årsredovisning, 2009/2010: Början av november 2010
Årsstämma, 2009/2010: 17 november 2010 (nytt datum, flyttad från 18 november 2010)

VERKSAMHETSÅRET 2010/2011
Delårsrapport I, 3 månader 2010/2011: 10 december 2010

Stockholm den 30 december 2009
SVOLDER AB (publ)


PDF