INFORMATIONSTILLFÄLLEN UNDER 2008/2009

VERKSAMHETSÅRET 2008/2009

Delårsrapport I, 3 månader 2008/2009: 18 december 2008

Delårsrapport II, 6 månader 2008/2009: 19 mars 2009

Delårsrapport III, 9 månader 2008/2009: 17 juni 2009

Bokslutskommuniké, 12 månader 2008/2009: 24 september 2009

Årsredovisning, 2008/2009: Början av november 2009

Årsstämma, 2008/2009: 19 november 2009VERKSAMHETSÅRET 2009/2010

Delårsrapport I, 3 månader 2009/2010: 18 december 2009

Stockholm den 12 september 2008SVOLDER AB (publ)PDF