INFORMATIONSTILLFÄLLEN UNDER 2006

Delårsrapport II, 6 månader 2005/2006: 21 mars
Delårsrapport III, 9 månader 2005/2006: 15 juni
Bokslutskommuniké, 12 månader 2005/2006: 21 september
Ordinarie bolagsstämma, 2005/2006: 22 november
Delårsrapport I, 3 mån 2006/2007: 12 december

Stockholm den 19 december 2005

SVOLDER AB (publ)


PDF