INFORMATIONSTILLFÄLLEN UNDER 2005

Delårsrapport II, 6 månader 2004/2005 14 mars

Delårsrapport III, 9 månader 2004/2005 17 juni

Bokslutskommuniké, 12 månader 2004/2005 28 september

Ordinarie bolagsstämma, 2004/2005 23 november

Delårsrapport I, 3 mån 2005/2006 14 december

Stockholm den 18 januari 2005

SVOLDER AB (publ)


PDF