Flaggningsmeddelande, minskat innehav i Sardus AB

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag sålt 495 000 aktier i Sardus AB, vilket innebär att
Svolders innehav nu utgörs av 60 000 aktier, motsvarande 0,6 % av
aktiekapitalet och rösterna i Sardus AB.

Stockholm den 3 september 1999
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/09/03/19990903BIT00280/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/09/03/19990903BIT00280/bit0002.pdf


PDF PDF