FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har idag köpt 500 000 B-aktier i Scribona AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 2 700 000 B-aktier, vilket utgör 5,3 procent av aktiekapitalet och 4,4 procent av rösterna i Scribona AB (publ).

Frågor med anledning av detta flaggningsmeddelande kan ställas till Ulf Hedlundh, verkställande direktör, 08-440 37 73.


PDF