FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har den 4 oktober 2005 köpt 67 000 aktier i AcandoFrontec AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 4 257 000 aktier, vilket utgör 7,1 procent av aktiekapitalet och 5,1 procent av rösterna i AcandoFrontec AB (publ).

Stockholm 2005-10-05
Svolder AB (publ)


PDF