FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har idag köpt 1.072.000 aktier i AcandoFrontec AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 6.654.000 aktier, vilket utgör 11,1 procent av aktiekapitalet och 7,7 procent av rösterna i AcandoFrontec AB (publ).

Stockholm 2005-10-31
Svolder AB (publ)


PDF