FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har idag sålt 10.800 B-aktier i ProfilGruppen AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 281.600 B-aktier, vilket utgör 4,9 procent av aktiekapitalet och 2,2 procent av rösterna i ProfilGruppen AB (publ).

Stockholm den 2 november 2005

SVOLDER AB (publ)


PDF