Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag sålt 107.600 B-aktier i AB Ångpanneföreningen, vilket
innebär att Svolders innehav nu utgörs av 240.800 B-aktier, motsvarande 4,2%
av aktiekapitalet och 2,6% av rösterna i AB Ångpanneföreningen.

Stockholm den 4 maj 1999
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/05/04/19990823BIT00200/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/05/04/19990823BIT00200/bit0002.pdf


PDF PDF