Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Den 11 mars 1999 meddelades att Svolder AB utfärdat en köpoption på
hela sitt aktieinnehav om 2.140.000 B-aktier i Gorthon Lines AB (publ).

Denna köpoption har nu utnyttjas, varför Svolder inte längre äger några
aktier i Gorthon Lines.

Stockholm den 10 maj 1999
SVOLDER AB (publ)

Ulf Hedlundh
Verkställande direktör

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/05/10/19990823BIT00250/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/05/10/19990823BIT00250/bit0002.pdf


PDF PDF