Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag köpt 220.000 aktier i Handskmakarn AB, vilket
innebär att Svolders innehav nu utgörs av 329.900 aktier, motsvarande
13,2% av aktiekapitalet och rösterna i Handskmakarn AB.

Stockholm den 18 maj 1999
SVOLDER AB (publ)

Ulf Hedlundh
Verkställande direktör

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/05/18/19990823BIT00280/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/05/18/19990823BIT00280/bit0002.pdf


PDF PDF