Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag köpt 83.000 B-aktier i B&N Nordsjöfrakt AB, vilket innebär
att Svolders innehav nu utgörs av 948.500 B-aktier, motsvarande 5,1% av
aktiekapitalet och 3,2 % av rösterna i B&N Nordsjöfrakt.

Stockholm den 5 augusti 1999

SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/08/05/19990823BIT00310/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/08/05/19990823BIT00310/bit0002.pdf


PDF PDF