Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag köpt 4 000 B-aktier i G&L Beijer AB, vilket innebär att
Svolders innehav nu utgörs av 604 800 B-aktier, motsvarande 9,7% av
aktiekapitalet och 5,0% av rösterna i G&L Beijer AB.

Stockholm den 24 augusti 1999
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/08/24/19990830BIT00090/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/08/24/19990830BIT00090/bit0002.pdf


PDF PDF