Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag köpt 26 200 aktier i Wilkenson Handskmakar´n AB
(“Handskmakar´n”), vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 504 200
aktier, motsvarande 20,2 % av aktiekapitalet och rösterna i Handskmakar´n.

Om föreliggande aktieerbjudande från Wedins Norden AB (“Wedins”) till
Handskmakar´ns aktieägare i full utsträckning accepteras, kommer Svolder att
äga 529 410 aktier i den nya Wedins-koncernen. Detta innehav motsvarar 6,9 %
av aktiekapitalet och 3,2 % av rösterna i det nya moderbolaget.

Stockholm den 26 november 1999
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991129BIT00120/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991129BIT00120/bit0002.pdf


PDF PDF