Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag köpt 6 100 aktier i Karolin Machine Tool (“KMT”), vilket
innebär att Svolders innehav nu utgörs av 255 000 aktier, motsvarande 5,1 % av
aktiekapital och röster i KMT.

Stockholm den 30 november 1999
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00660/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00660/bit0002.pdf


PDF PDF