Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Försäljning till följd av utnyttjande av option

Svolder AB utfärdade i mars 1998 på marknadsmässiga villkor en optiontill
verkställande direktören i Graphium att senast 2001-01-31 förvärva 11 500
aktier i Graphium. Optionen har utnyttjats. Svolders aktieinnehav utgörs
därefter av 306 900 aktier. Detta motsvarar 9,9% av aktiekapital och
röstetal i Graphium.

Stockholm den 26 januari 2001

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/03/15/20010315BIT00680/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/03/15/20010315BIT00680/bit0001.pdf


PDF PDF