Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har den 8 mars förvärvat 824 000 aktier i Mind AB (publ).
Svolders innehav utgörs därefter av 2 902 400 aktier i Mind, motsvarande
7,0 procent av aktiekapital och röster.

Stockholm den 9 mars 2001

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20010315BIT00710/bit0002.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20010315BIT00710/bit0002.pdf


PDF PDF