Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag sålt 30 000 aktier i Expanda AB, vilket innebär att
Svolders innehav nu utgörs av 389 000 aktier, motsvarande 4,7% av
aktiekapitalet och 2,1% av röster i Expanda AB.

Stockholm den 3 april 2000
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/04/03/20000403BIT00860/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/04/03/20000403BIT00860/bit0002.pdf


PDF PDF