Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder har återfått de 120 000 B-aktier i AcadeMedia AB (publ) som
tidigare utlånades i samband med bolagets nyemission. Svolders
aktieinnehav motsvarar därefter 6,0 % av aktiekapital och 3,6% av röstetal
i AcadeMedia.

Stockholm den 9 maj 2000
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT01070/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT01070/bit0002.pdf


PDF PDF