Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har den 15 maj 2001 sålt 100 000 aktier i Karolin Machine
Tool AB (KMT). Svolders innehav utgörs därefter av 168 900 aktier,
motsvarande 3,4 % av aktiekapital och röster i KMT.

Stockholm den 16 maj 2001

SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/05/16/20010516BIT00400/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/05/16/20010516BIT00400/bit0001.pdf


PDF PDF