Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har köpt 357 067 B-aktier i BTS Group AB (publ.).
Svolders innehav utgörs därefter av 439 567 aktier, motsvarande
7,5 % av aktiekapitalet och 5,2 % av rösterna i bolaget.

Stockholm den 20 juli 2001

SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/07/20/20010720BIT00370/bit0002.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/07/20/20010720BIT00370/bit0002.pdf


PDF PDF