Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har den 3 december sålt 479 000 B-aktier i Wedins Norden AB
(“Wedins”), vilket innebär att Svolders innehav därefter utgörs av 26
000 B-aktier, motsvarande 0,3 procent av aktiekapitalet och 0,2 procent
av röstetalet i Wedins.

Stockholm den 4 december 2001
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/04/20011204BIT00190/bit0002.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/04/20011204BIT00190/bit0002.pdf


PDF PDF