Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har den 14 december sålt 68 000 B-aktier i B&N Nordsjöfrakt
AB (“B&N”), vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 867 000 B-
aktier, motsvarande 4,6% av aktiekapitalet och 2,9 % av rösterna i B&N.

Stockholm den 17 december 2001
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT00140/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT00140/bit0001.pdf


PDF PDF