Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag återfått 157 300 B-aktier i BTS Group, som utlånats
i syfte att underlätta hanteringen av ett teckningsoptionsprogram för
BTS Groups personal.

Detta medför att Svolders aktieinnehav i BTS Group AB åter utgörs av 450
000 B-aktier, motsvarande 7,7 procent av aktiekapitalet och 5,4 procent
av rösterna i bolaget.

Stockholm den 18 april 2002
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/18/20020418BIT00570/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/18/20020418BIT00570/wkr0002.pdf


PDF PDF