Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har den 31 maj sålt 218 450 B-aktier i Academedia AB (publ).
Efter försäljningen äger Svolder inga aktier i bolaget. Tidigare innehav
motsvarade 6,8 % av aktiekapitalet och 4,1 % av rösterna i Academedia.

Stockholm den 3 juni 2002
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/03/20020603BIT00210/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/03/20020603BIT00210/wkr0002.pdf


PDF PDF